Viktige telefonnumre

Nytt nummer til Hjelpemiddelsentralen

Hjelpemiddelsentralen 40 70 82 03
Teknisk ordrekontor 40 00 20 46
TT i Oslo 22 02 44 63
Assistanse Oslo lufthavn Barn 64 82 17 70
Assistanse Oslo lufthavn 64 82 19 00
Assistanse Jernbane 47 77 00 98
Hjelpemiddel Teknisk ( Oslo Kommune) 99 21 46 67
Akuttvakten etter kl. 15.00 til 24.00 og helg 45 21 62 20
Oslo kommune telefon sentralbord 21 80 21 80
Pasient transport RTV transport ( sykehus etc) 91 50 55 15