Om oss

Oppstart : 18 august 1999
Medlem i FFO Oslo
Org. nr. 981 106 725

Litt om vår historie

Oppstart var 18. august 1999. Det var 28 mennesker tilstede, og 27 stemte for at vi skulle starte opp et fylkeslag for forflyttningshemmede i Oslo. For å være et lovlig fylkeslag registrerte vi oss i Brønnøysund registrene og meldte oss inn i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Oslo (FFO). FFO består av 68 medlemsorganisasjoner, med nesten 300.000 medlemmer. FFO er Norges største paraplyorganisasjon bestående av organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke.

Vår målsetting

Målsettingen for oppstarten av laget var den følelsen av at informasjonen vi nesten til daglig trenger, ikke kommer frem hverken til oss eller andre. Vi lager en liten info avis, Info-Nytt, som kommer ut ca. 6 ganger i året. Her prøver vi å informere om aktuelle ting, samt informere om alt vi holder på med i laget. Det er jo fremdeles mange av oss som “sitter igjen på fortauskanten” her i landet, og kanskje har vi blitt «glemt»?

Vi har fått, og ønsker for all fremtid et godt samarbeid med alle offentlige instanser, og vi ser på oss selv som et supplement til de større organisasjonene innen det arbeidet vi bedriver.

Litt mer …..

Vi er en medlemsstyrt organisasjon som jobber for å bedre hverdagen for medlemmene og sette fokus på forskjellsbehandlingen som skjer i dagens samfunn. Vi er ikke en erstatning for andre etablerte organisasjoner, men et supplement som ønsker å jobbe på en annen måte sammen med medlemmene.

Ordet Kompetansen kommer av den kompetanse vi/du som enkeltmedlemmer sitter inne med. Det er samlingen av den kompetansen vi mener vil gi medlemmene den hjelp og støtte vi ønsker. Ingen saker er for små, heller ingen er for store. Det er medlemmene som bestemmer.

Ideen i organisasjonen er at vi som medlemmer selv er med og jobber med de ting vi brenner for. Dette gjennom samarbeidet i grupper med andre i foreningen med samme interesser eller problemstillinger. De resultater som kommer ut av dette arbeide er til glede for alle i samfunnet.

Vi prøver å ivareta hvert enkelt individ spesielt kjærlig, dette med tanke på brevskriving og lignende innenfor offentlige etater.

Vi har allerede hjulpet veldig mange med vår kompetanse.