Lenker

Vårt lenkebibiliotek

 • FFO Oslo
 • FFO Oslo har som målsetting å være en pådriver og partner for ulike organisasjoner, offentlige og private instanser for å legge forholdene best mulig til rette for ”funksjonshemmede” i Oslo.
 • FFO Sentralt
 • FFOs mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. De ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre.
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.
  Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak), med underliggende datterselskaper.
 • Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
 • Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har det overordnede ansvaret for kommunens arbeid innen miljø, samferdsel, idrett og kommunalteknikk.
 • Ullevål Sykehus
 • Oslo universitetssykehus er et høyspesialisert sykehus med omfattende område- og lokalsykehusoppgaver som skal sikre et godt tilbud til Oslos befolkning. Sykehuset er også landsdekkende, og har en rekke landsoppgaver, flerregionale oppgaver og nasjonale kompetansestjenester.
 • Sunnaas Sykehus
 • Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, og er ett av 11 helseforetak i Helse Sør-Øst. Sykehuset behandler rundt 2800 pasienter pr. år. Pasienttilbudet er basert på tverrfaglig kompetanse, og målgruppen er pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade.
 • NAF
 • NAF jobber for å gjøre Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i. NAF er en medlemsorganisasjon styrt av medlemmer med NAFs representantskap som det øverste organ. Noen blir medlem på grunn av tryggheten det gir dem langs veien. Noen fordi de reiser mye i utlandet. Andre fordi de trenger hjelp til kjøp og salg av nybil eller bruktbil.
 • Likestillings-og Diskrimineringsombude
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold.
 • Norge.no – felles inngang til all offentlig informasjon på Internett
 • Norge.no skal gjøre det lett å finne fram til informasjon og tjenester fra det offentlige. Det offentlige omfatter statlige etater og virksomheter, kommuner og fylkeskommuner. Ansvaret for Norge.no ligger hos Direktoratet for forvaltning og IKT