Kategoriarkiv: Uføretrygd

Alt som har med uføretrygd

Regjerings forslag gir utrygghet hos uføre

– I beste fall skaper regjeringens forslag unødig bekymring, i verste fall skal Nav begynne å overvåke ulønnet, frivillig deltagelse for å vurdere folks restarbeidsevne og rett til uføretrygd, sier politisk rådgiver Grete Crowo i FFO. – Forslaget har skapt … Les videre

Skrevet i FFO Sentralt, Uføretrygd | Legg igjen en kommentar

Endringer i reglene for uføretrygd m.m.

Høringsnotat om forslag til enkelte endringer i reglene for uføretrygd mv. Utsendt 22. januar 2019 Høringsfrist 22. april 2019 Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag om enkelte endringer i lov 28. februar 1997 nr.19 om folketrygd (folketrygdloven), … Les videre

Skrevet i i media, Uføretrygd | Legg igjen en kommentar

Nesten én av ti i Norge får uføretrygd

Nav-direktør Sigrun Vågeng tror veksten i andelen og antallet uføre vil fortsette i årene fremover, blant annet på grunn av demografiske forhold.  FOTO: NTB SCANPIX Nav tror økningen vil fortsette Ved årsskiftet fikk 325.900 personer uføretrygd her i landet. Det er … Les videre

Skrevet i i media, Uføretrygd | Legg igjen en kommentar

Flere blir uføre i Norge. Riksrevisoren er kritisk til uførereformen

I 2017 ble det 6.400 flere uføre i Norge. Antallet nærmer seg nå 340.000 og utgjør 9,8 prosent av befolkningen i alderen 18 til 67 år, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Økningen fra året før er på 0,1 prosent i aldersgruppen … Les videre

Skrevet i i media, Uføretrygd | Legg igjen en kommentar

Økende andel av uføre har bare grunnskole

Andelen uføretrygdede som bare har grunnskole, er fem ganger høyere enn andelen som har universitets- og høyskoleutdanning. – Sender et tydelig signal om at forskjellene i Norge øker, sier Aps Hadia Tajik. https://www.dagsavisen.no/innenriks/okende-andel-av-ufore-har-bare-grunnskole-1.1226545  

Skrevet i i media, Uføretrygd | Legg igjen en kommentar

Uføretrygd satser 2019

Uføretrygd er en erstatning for den arbeidsinntekten du mister ved arbeidsuførhet. Du har rett til uføretrygd dersom inntektsevnen din er nedsatt på grunn av skade, sykdom eller lyte. Hvor høy uføregrad du har rett til, avhenger av arbeidsevnen din. Her … Les videre

Skrevet i i media, Uføretrygd | Legg igjen en kommentar

Regjeringen foreslår endringer i reglene for uføretrygd

Vil sikre at Nav kan fatte vedtak om at uføretrygden opphører eller at uføregraden endres, ved endringer som har betydning for retten til uføretrygd. https://www.abcnyheter.no/penger/2019/01/24/195495052/regjeringen-foreslar-endringer-i-reglene-for-uforetrygd

Skrevet i i media, Uføretrygd | Legg igjen en kommentar

På vei til fattigdom

Mange funksjonshemmede og andre vanskeligstilte på minstetrygd er på god vei til fattigdom pga byrådets politikk – Dette må vi protestere mot! Se Ivar Johansens blogg her https://www.ivarjohansen.no/temaer/funksjonshemmede/6616-utviklingshemmede-trygd-kr-19-000-kommunal-husleie-12-000.html

Skrevet i FFO Oslo, Uføretrygd | Legg igjen en kommentar