Månedlig arkiv: januar 2019

Nye Nav-regler i 2019

Nye Nav-regler i 2019 Nav: Enkelte får 20.000 ekstra i 2019 Her er alle endringene som innføres i år. https://www.dinside.no/okonomi/nav-enkelte-far-20000-ekstra-i-2019/70672736

Skrevet i i media | Legg igjen en kommentar

Uføretrygd satser 2019

Uføretrygd er en erstatning for den arbeidsinntekten du mister ved arbeidsuførhet. Du har rett til uføretrygd dersom inntektsevnen din er nedsatt på grunn av skade, sykdom eller lyte. Hvor høy uføregrad du har rett til, avhenger av arbeidsevnen din. Her … Les videre

Skrevet i i media, Uføretrygd | Legg igjen en kommentar

Regjeringen foreslår endringer i reglene for uføretrygd

Vil sikre at Nav kan fatte vedtak om at uføretrygden opphører eller at uføregraden endres, ved endringer som har betydning for retten til uføretrygd. https://www.abcnyheter.no/penger/2019/01/24/195495052/regjeringen-foreslar-endringer-i-reglene-for-uforetrygd

Skrevet i i media, Uføretrygd | Legg igjen en kommentar

Seminar FN-konvensjonen CRPD

I dag har vi vært på Stortinget og holdt seminar om FN-konvensjonen om funksjonshemmedes menneskerettigheter (CRPD) for opposisjonen. Takk for invitasjonen Lise Christoffersen! Vi håper dere sitter igjen med stikkord som selvbestemmelse, ikke-diskriminering, deltakelse og likestilling. Funksjonshemmede må med i … Les videre

Skrevet i FFO Sentralt | Legg igjen en kommentar

Ny likestillingsminister

Hurra. Vi har fått ny likestillingsminister. La oss hjelpe Trine Skei Grandeigang med jobben! Skriv ned ditt beste tips på en plakat og ta et bilde av deg selv med plakaten. Legg til bildet her på Facebook, eller på Instagram med … Les videre

Skrevet i FFO Sentralt | Legg igjen en kommentar

På vei til fattigdom

Mange funksjonshemmede og andre vanskeligstilte på minstetrygd er på god vei til fattigdom pga byrådets politikk – Dette må vi protestere mot! Se Ivar Johansens blogg her https://www.ivarjohansen.no/temaer/funksjonshemmede/6616-utviklingshemmede-trygd-kr-19-000-kommunal-husleie-12-000.html

Skrevet i FFO Oslo, Uføretrygd | Legg igjen en kommentar

Kamp mot bolighaien og profitthaien Oslo kommune

Kamp mot bolighaien Oslo kommune – denne kronikken ble anbefalt i Dagsavisen. Mange funksjonshemmede og vanskeligstilte på minstetrygd er på god vei til fattigdom – samtidig øker lønningene til den kommunale adelen. https://www.dagsavisen.no/…/kamp-mot-bolighaien-og-profitth…

Skrevet i FFO Oslo | Legg igjen en kommentar

Til ergoterapeuter fysioterapeuter, miljøterapeuter, miljøarbeidere, andre hjelpemiddelinteresserte

FFO Oslo får mange forespørsler om å spre diverse invitasjoner mm, også denne som kan være aktuell. For alle som har interesse av å innhente ny inspirasjon/informasjon vedr ulike type hjelpemidler innenfor både bevegelsesområdet, kommunikasjon/kognisjonsområdet, alarmområdet, syn/hørsel har vi i … Les videre

Skrevet i FFO Oslo | Legg igjen en kommentar

Forsker kan ha funnet kuren mot Multippel sklerose

Spennende Forskning! En britisk forsker kan ha gjort et av de viktigste medisinske gjennombruddene de siste årene. I følge Cambridge News tror Dr Su Metcalfe og hennes forskningsteam at de har funnet en kur for den grusomme tilstanden, multippel sklerose. Forsker kan … Les videre

Skrevet i FFO Oslo | Legg igjen en kommentar

FFOs saker i Granavoldenplattformen

Regjeringen har løftet frem mange av FFOs saker i Granavoldenplattformen. Vi er spesielt glad for å se at retten til koordinator og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) blir styrket! Sjekk ut FFOs analyse: http://ffo.no/aktuelt/mye-ffo-politikk-i-ny-regjeringsplattform

Skrevet i FFO Sentralt | Legg igjen en kommentar