Velkommen til våre sider

Vi er en medlemsstyrt organisasjon som jobber for å bedre hverdagen for medlemmene og sette fokus på forskjellsbehandlingen som skjer i dagens samfunn.

Vi er ikke en erstatning for andre etablerte organisasjoner, men et supplement som ønsker å jobbe på en annen måte sammen med medlemmene.

For mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom stenges i mange sammenhenger ute på grunn av manglende tilgjengelighet til bygninger, transportmidler, informasjon, produkter og til kultur- og fritidstilbud.

Dette innebærer eksklusjon fra det sosiale fellesskapet og at mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom diskrimineres i det norske samfunnet.

Og det er vår målsetning å hjelpe / informere våre medlemmer til en bedre hverdag.

Vi holder åpent mandager og onsdager fra 12:00 til 15:00, der vi holder kaffen. Se «Kontakt oss» for mer informasjon