Velkommen til våre sider

Fra 1. juni er det begrenset adgang til kontoret og vi har stengt etter St. Hans. og åpner den 21. august. Ønsker alle medlemmer en god sommer.

Vi er en medlemsstyrt organisasjon som jobber for å bedre hverdagen for medlemmene og sette fokus på forskjellsbehandlingen som skjer i dagens samfunn.

Vi er ikke en erstatning for andre etablerte organisasjoner, men et supplement som ønsker å jobbe på en annen måte sammen med medlemmene.

For mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom stenges i mange sammenhenger ute på grunn av manglende tilgjengelighet til bygninger, transportmidler, informasjon, produkter og til kultur- og fritidstilbud.

Dette innebærer eksklusjon fra det sosiale fellesskapet og at mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom diskrimineres i det norske samfunnet.

Og det er vår målsetning å hjelpe / informere våre medlemmer til en bedre hverdag.

Vi har FFO, FFO Oslo nyheter på Facebook og media generelt etterhvert som de legger ut nyttig informasjon, du finner det i menyen vår.

Se våre kategorier for å finne aktuelle temaer.

Vi holder åpent mandager onsdager fra 12:00 til 15:00, der vi holder kaffen. Se «Kontakt oss» for mer informasjon